Kısa vadede yapacağınız, ucuz yollu diye tabir ettiğimiz alışverişler uzun vadede karşımıza daha fazla masraf olarak çıkabilmektedir. Çalışmalar göstermiştir ki hiçbir ticari mamül yüksek kalitede, daha ucuza mal edilemez.

Kaliteli bir mamül üretmek için, üretim sürecinde kullanılan makina ve techizatların yanında, iyi bir ustaya ve kaliteli hammaddeye ihtiyaç vardır. Firmamız yılların verdiği birikimle ve titizlikle çalışmaktadır.

Çeşitli başarı hikayeleri duymuşsunuzdur. Başarı tesadüfler eseri olmaz. Başarılı bir işletme olmanın bedeli sürekli çalışmak ve teknolojiyi takip etmektir. Programlı bir çalışma ise büyük bir özveri gerektirir.

BAŞARILI INSAN AKILLI INSAN MIDIR?

Başarılı insan akıllı mıdır?” sorusunun yanıtı bazılarının düşündüğünün aksine “Hayır” olarak geliyor. Akıllı ya da zeki olmak başarı için ön koşul olarak görülmüyor. Çok zeki hatta dâhi olan pek çok insanın ‘hayatta dikiş tutturamadığı’ veya ‘bir baltaya sap olamadığı’ çok sık görülüyor. Zeki kişiler başarının olmazsa olmazı istikrardan yoksunlarsa hedefe ulaşamıyorlar. Başarı için zekânın yanında azmin de olması gerekiyor. Pek çok başarılı insanın vasat (ortalama) düzeyde zekâya sahip olduğunu söyleyen Evrensel, “Bu çok zeki olmayan insanlar disiplinli ve istikrarlı şekilde çalışmanın ödülünü başarıya ulaşarak alırlar. Hatta düşük zekâ düzeyine sahip bazı Down sendromlu ya da otistik kişiler disiplinli şekilde çalıştıklarında spor ya da sanat dallarında olağanüstü başarılar kazanabilirler” diyor.

Başarıda şansın da rolü bulunuyor. Ancak şansın insanın yüzüne her zaman gülmediğinin unutulmaması gerekiyor. Başarının sürdürülebilir olması için disiplinli şekilde çalışılması büyük önem taşıyor. İstikrarlı ve disiplinli çalışmayı ihmal edip hedefine ulaşamayan kişiler başarısızlığı genelde şansızlığa bağlıyor. Bu davranış bir avuntu olarak görülüyor. Başarılı insanların şanssızlıklar karşısında bile yılmayıp devam edebildiklerine dikkat çekiliyor.

BAŞARI SÜREKLİ OLMALI

Başarının süreklilik göstermesi gerekiyor. Şans eseri elde edilen başarılar disiplinli çalışılmaması durumunda kısa sürede yok olup gidiyor. İlk hedefler yüksek değilse hedefi yükselttikçe başarıyı sürdürüp hep başarılı kalmanın çok daha zor olduğu belirtiliyor.

BAŞARILI İNSANLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Güçlü irade

Israrcılık

Azim

Kararlılık

Sebat

Disiplin

Çalışkanlık

Engeller karşısında yılmama

Düşse bile ayağa kalkma

Orta ya da yüksek zekâ